Therapieboom

Op zoek naar wie je bent; naar de wortels van je zijn.
Naar de innerlijke rust in jezelf.
Laat me je gids zijn.

“De mens moet eerst zelf inzien dat de conflictsituaties tussen hem en de anderen
slechts uitvloeisels zijn van de conflictsituaties in zijn eigen ziel, en dan
moet hij trachten dit eigen innerlijke conflict te overwinnen, om nu, herboren en tot
innerlijke vrede gekomen, zijn medemensen tegemoet te treden en een nieuwe, andere
verhouding tot hen op te bouwen.”
* Martin Buber (1878 – 1965) Filosoof, psycholoog, bijbel kenner.  Uit:  “De weg van de mens”

 

Comments are closed.