Feng Shui

De principes van Feng Shui verklaren de interactie van mensen met hun omgeving.Ze beheersen alle aspecten van het leven van de mens, van de ogenschijnlijk triviale kenmerken van onze leefruimten tot onze diepste innerlijke doelen en motivaties en uiteindelijk ons lichamelijk en geestelijk welzijn.Feng Shui heeft dezelfde grondslagen als de oosterse geneeskunde, astrologie en filosofie en deze disciplines vormen tezamen een eensluidende zienswijze.
De grondgedachte is dat stromen energie die door het universum bewegen en verbonden zijn met tijd en ruimte de context waarin we leven helpen bepalen.De invloeden kunnen gunstig of ongunstig zijn voor onze doelen en verlangens.
fengshui
Feng Shui richt zich met name op de invloed van fysieke ruimten, van de leefomgeving.Het beoogt de invloed van deze ruimten op onze levens en bezigheden te verduidelijken en deze kennis te gebruiken om een zo gunstig mogelijke omgeving te scheppen zodat het potentieel voor succes op een gelukkig leven wordt vergroot.

 

DE KOSTEN VAN FENG SHUI

Het eerste consult.

Het eerste consult neemt, afhankelijk van de grootte en/of de complexiteit van de woning een halve tot een hele dag in beslag.

Het eerste advies

De uitwerking van het eerste consult leidt tot een uitgebreid schriftelijk advies met bijbehorende tekeningen en/of plattegronden en neemt ongeveer 1 à 1,5 dag in beslag.

Het tweede consult

De bespreking van het advies en het al dan niet aanbrengen van wijzigingen duurt ongeveer een halve dag. Indien iedereen tevreden is, kan dit meteen de afronding zijn.

Het definitieve advies

Indien nodig worden de gewenste bijstellingen verwerkt in het definitieve schriftelijke advies. Dit neemt ongeveer een dag, afhankelijk van de hoeveelheid wijzigingen, in beslag.

De prijzen

De prijs van een dagdeel (4 uur) Feng Shui werkzaamheden bedraagt € 200 ex BTW.

Leo de Vetten; Feng Shui Master 0655366687

Comments are closed.